Afspraken – Huisartsenpraktijk Hoef en Haag – Hoef en Haag
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk Hoef en Haag
Bastionstraat 21 4125TV
Hoef en Haag

Afspraken

Als u een afspraak wilt maken op het spreekuur van de huisarts informeert de doktersassistente naar de reden van uw komst. Dit heet triage. Triage zorgt ervoor dat u, als patiënt de juiste zorg krijgt, op het juiste moment, door de juiste hulpverlener.

Om een aantal redenen is het belangrijk dat er triage wordt verricht:

  • De doktersassistente maakt een inschatting van de snelheid waarmee iemand met zijn/haar klacht geholpen moet worden. Het toekennen van de juiste hulp of actie bij de vraag van een cliënt; bijvoorbeeld een (spoed)afspraak, een (spoed)visite, een advies of recept.
  • De juiste tijd wordt ingepland, bijvoorbeeld een dubbel consult.

De doktersassistenten zijn speciaal opgeleid om triage te verrichten en bezitten voldoende medische kennis. Er zijn medische klachten of vragen, die de doktersassistente op basis van bepaalde protocollen zelfstandig kan afhandelen met een zelfzorgadvies. Dit advies wordt altijd nabesproken met uw huisarts.

Wegblijftarief

Goede zorg betekent ook dat u snel bij ons terecht kunt. Het is voor een huisartspraktijk vervelend als een patiënt niet op een afspraak verschijnt. Het betekent tijdverlies voor de huisarts en op dat moment had iemand anders geholpen kunnen worden. Daarom hanteren wij volgens de richtlijnen van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) een wegblijftarief.

  • De minimale afzegtermijn voor een afspraak is 2 uur.
  • Indien u niet tijdig de afspraak afzegt kunnen wij een wegblijftarief in rekening brengen.
  • Wij zullen informeren waarom u niet verschenen bent. Overmacht en creatieve smoezen worden gehonoreerd. Herhaald wegblijven wordt in rekening gebracht.
  • Huisartsenpraktijk Hoef en Haag heeft een wegblijftarief vastgesteld van 15 euro per consult, 20 euro voor een dubbel consult.
  • We brengen het wegblijftarief in rekening bij de patiënt zelf. Dit bedrag wordt door de zorgverzekeraar niet vergoed.

Huisbezoeken

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, kunt u een visite aanvragen. Bijvoorbeeld omdat u te ziek, of slecht ter been bent. U kunt hiervoor tussen 8.00 en 10.00 uur bellen om een afspraak te maken. De assistente bekijkt dan, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek nodig is. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

Bij medische spoed onderbreekt de huisarts het spreekuur om u te bezoeken.

Urine brengen

Als u uw urine na wilt laten kijken, kunt u een potje met uw urine voor 10:00 op de praktijk afgeven. Urine liefst niet ouder dan 2 uur en anders bewaard in de koelkast, het potje voorzien van opvangdatum/tijd en uw naam/geboortedatum. Wij zullen u vragen een vragenlijst in te vullen en u kunt dezelfde dag na 14:00 bellen voor de uitslag en zo nodig de behandeling.

Uitslag opvragen

Uitslagen van bijvoorbeeld bloedonderzoek, urineonderzoek en röntgenfoto’s kunt u opvragen door telefonisch (tussen 14.00u en 16.00u) of via het patiëntenportaal contact op te nemen met de praktijk.

Soms wordt u gevraagd om een afspraak te maken op het spreekuur of u wordt teruggebeld, zodat de huisarts de uitslagen persoonlijk met u kan bespreken. Mocht u vragen houden na een advies over een uitslag, dan kunt u altijd een (telefonsiche) afspraak op het spreekuur maken.